Tutorial&Workshop

Tutorial

 • ICTIR'19 - Tutorial on Explainable Recommendation and Search
  Yongfeng Zhang, Jiaxin Mao, Qingyao Ai. In the 4nd ACM International Conference on the Theory of Information Retrieval (ICTIR 2019), October 1 - 6, 2019, Santa Clara, California, USA.
  Homepage: https://sites.google.com/view/ears-tutorial, Video: link
 • SIGIR'19 - Tutorial on Explainable Recommendation and Search
  Yongfeng Zhang, Jiaxin Mao, Qingyao Ai. In Proceedings of the 42th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2019), July 21 - 25, 2019, Paris, France. [PDF]
  Homepage: https://sites.google.com/view/ears-tutorial, Slides: download
 • WWW'19 - Tutorial on Explainable Recommendation and Search
  Yongfeng Zhang, Jiaxin Mao, Qingyao Ai. In Proceedings of the Web Conference 2019 (WWW 2019), May 13 - 17, 2019, San Francisco, USA. [PDF]
  Homepage: https://sites.google.com/view/ears-tutorial, Slides: download
 • CIKM'18 - Unbiased Learning to Rank: Theory and Practice
  Qingyao Ai, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, W. Bruce Croft. In Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2018), Lingotto, Turin, Italy, October 22-26, 2018 [PDF]
  Tutorial homepage: https://ultr.aiqingyao.org, Slides: download
 • ICTIR'18 - Unbiased Learning to Rank: Theory and Practice
  Qingyao Ai, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, W. Bruce Croft. In Proceedings of the 4nd ACM International Conference on the Theory of Information Retrieval (ICTIR 2018), Tianjin, China, September 14-17, 2018 [PDF]
  Tutorial homepage: https://ultr.aiqingyao.org, Slides: download
Workshop

 • KDD'20 - DLP-KDD: The 2nd International Workshop on Deep Learning Practice for High-Dimensional Sparse Data with KDD 2020
  Xiaoqiang Zhu, Kuang-chih Lee, Guorui Zhou, Biye Jiang, Liang Xiong, Junlin Zhang, Zhe Wang, Zheng Wen, Haitian Liu, Kan Ren, Qingyao Ai, Shandian Zhe, Weinan Zhang. In the 26th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2020), August 23 - 27, 2020, San Diego, California, USA.
  Homepage: https://dlp-kdd.github.io
 • WSDM'19 - DAPA: The WSDM 2019 Workshop on Deep mAtching in Practical Applications
  Yixing Fan, Qingyao Ai, Zhaochun Ren, LiangJie Hong, Dawei Yin, Jiafeng Guo. In Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM 2019), Melbourne, Australia, February 15th, 2019. [PDF]
  Homepage: https://wsdm2019-dapa.github.io/

Ċ
Qingyao Ai,
Aug 10, 2019, 5:02 PM
Comments